SAMORZĄD UCZNIOWSKI I RADA RODZICÓW

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
Decyzją przedstawicieli trójek klasowych, trzy klasy, które do końca bieżącego roku kalendarzowego zbiorą największą sumę pieniędzy na Radę Rodziców otrzymają zwrot 30 % kwoty zebranej w danej klasie, do wykorzystania według własnych potrzeb. 
Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnych z podpisanymi deklaracjami na pierwszym zebraniu.
Rada Rodziców

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Rzecznik ds. ucznia:

p. AGNIESZKA LESZCZYŃSKA


Opiekun samorządu:

p. ŁUKASZ MATERA


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKASAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY: OLIWIER ŁONIEWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: MAJA BODETKO

SKARBNIK: JAN JAWORSKI 

 SEKRETARZ: WIKTORIA WIELOSZ 

 
RADA RODZICÓW

W Szkole Podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków działa Rada Rodziców, zajmująca się szerokim zakresem spraw związanych z wychowaniem dzieci i organizacją właściwych warunków edukacyjnych przy współpracy z organami szkolnymi.


SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2017/2018


PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
Agnieszka Pałubińska (2D - gimnazjum)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
Urszula Gerbowska (3G - gimnazjum)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
Jolanta Charlińska (7a)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
Jacek Słowik (1c)

SEKRETARZ RADY RODZICÓW:
Marta Ostrowska (7f)

SKARBNIK RADY RODZICÓW:
Renata Dziedzic (2D - gimnazjum)

Rada rodziców w tym roku szkolnym chciałaby przeznaczyć wpłaty dokonane przez Państwa, między innymi na: 
1. Materiały do dekoracji na różne uroczystości szkolne w tym: 
- bal karnawałowy organizowany w trzech edycjach- I dla naszych najmłodszych uczniów czyli kl. 1, II- dla klas 7, III- klasy 2 i 3 gimnazjum 
- dzień otwarty- tego dnia nasi uczniowie prezentują walory szkoły podczas spotkań z przyszłymi uczniami placówki 
- Dzień Dziecka 
2. Materiały na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań 
3. Festiwal Nauki, Kultury, Sportu i Zdrowia 
4. Konkurs Młodych Talentów 
5. Dofinansowanie konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych etc.
6. Nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz dla klasy, która osiągnęła najwyższą średnią na koniec roku: 
a) nagrody książkowe 
b) nagroda dla ucznia, który uzyskał najwyższą średnią na koniec roku „Mistrz Nauki” 
c) nagroda dla ucznia, który osiągnął największe sukcesy sportowe „Mistrz Sportu” 
d) nagroda dla uczniów, którzy uzyskali 100 % obecność „Mistrz Frekwencji” 
e) pamiątki dla uczniów kl. III na zakończenie gimnazjum 
7. Pamiątkowe akty ślubowania dla uczniów klas pierwszych 
8. Wydruki testów na próbne egzaminy gimnazjalne i wodę 
9. Dofinansowanie wyjazdów dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej na wycieczki szkolne 
10. Wyjazd na konkurs Destination and Imagination do Wrocławia 

Wpłacane przez Państwa składki pozwolą na realizację powyższych założeń. 
W tym roku szkolnym wysokość wpłat została zdeklarowana przez Państwa na pierwszym zebraniu. 
Jeśli ktoś nie zadeklarował składki, a chciałby wspomóc działania Rady Rodziców prosimy o wpłaty. 

Składki można wpłacać na konto: 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 368 w Warszawie
ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa
nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 4716 3984
w tytule: Imię i Nazwisko ucznia, klasa


« Powrót