KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:  4 września 2017 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:  23-31 grudnia 2017 r.

FERIE ZIMOWE:  15-28 stycznia 2018 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:  29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

EGZAMINY GIMNAZJALNE:  18-20 kwietnia 2018 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:  22 czerwca 2018 r.

FERIE LETNIE:  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

2 i 3 listopada 2017 r. (czwartek i piątek)

18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. (środa, czwartek i piątek) - egzamin gimnazjalny

2 i 4 maja 2018 r. (środa i piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)

 


 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


12.09.2017 r.
(wtorek)
(klasy I i VII SP)
godz. 18-20

Spotkania klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

13.09.2017 r.
(środa)
(klasy II i III Gim)
godz. 18-20

Spotkania klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

10.10.2017 r.
(wtorek)
(klasy I i VII SP)
godz. 18-20

Konsultacje indywidualne z nauczycielami  – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami klas.

11.10.2017 r.
(środa)
(klasy II i III Gim)
godz. 18-20

Konsultacje indywidualne z nauczycielami  – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami klas.

05.12.2017 r.
(wtorek)
(klasy I i VII SP)
godz. 18-20

Spotkania klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

06.12.2017 r.
(środa)
(klasy II i III Gim)
godz. 18-20

Spotkania klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

10.01.2018 r.
(środa)
klasy I i VII SP
godz. 18:00
klasy II i III Gim
godz. 19:00

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

13.03.2018 r.
(wtorek)
(klasy I i VII SP)
godz. 18-20

Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami.

14.03.2018 r.
(środa)
(klasy II i III Gim)
godz. 18-20

Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami. Zapoznanie rodziców uczniów klas III Gim. z procedurami egzaminu gimnazjalnego.

15.05.2018 r.
(wtorek)
(klasy I i VII SP)
godz. 18-20

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

16.05.2018 r.
(środa)
(klasy II i III Gim)
godz.18-20

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

 

 « Powrót